F.H.U NOWIX Mariusz Nowak

Wspólnota Mieszkaniowa w Jawiszowicach / Firma F.H.U. NOWIX Mariusz Nowak

Referencje 2021

dotyczą realizacji prac związanych z termomodernizacją budynku wielorodzinnego w Jawiszowicach os. Paderewskiego 6, których przedmiotem były:

• wykonanie i montaż balustrad ze stali nierdzewnej szlifowanej z wypełnieniem
ze szkła bezpiecznego w kolorze brązowym wraz z dodatkową rurą zapobiegającą
wysunięciu się szyby w dół