WARBUD S.A.

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Reptach / Firma WARBUD S.A.

Referencje 2021

dotyczą realizacji prac związanych z rozbudową SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, których przedmiotem były:

• balustrady ze stali nierdzewnej szlifowanej – typowe z użebrowaniem poziomym na
obu klatkach schodowych
• pochwyty ze stali nierdzewnej na klatce głównej
• balustrady terenowe zewnętrzne – gięte ze stali nierdzewnej polerownej